Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Gospodarenje otpadom

Sredstva iz programa pomoći Europske Unije u sektoru zaštite okoliša, kako u pretpristupnom razdoblju tako i neposredno po stupanju u članstvo, prvenstveno su usmjerena na ispunjavanje uvjeta iz tzv. Heavy Investment Directives, odnosno zakonodavstva Europske unije u područjima, gospodarenja otpadom te kvalitete zraka.

Infrastrukturna ulaganja u sektoru zaštite okoliša u pretpristupnom razdoblju financirana su kroz programe ISPA i IPA IIIb.

Ključni okvir za korištenje sredstava Europske unije u području regionalne konkurentnosti je Operativni program Zaštita okoliša za razdoblje 2007. – 2013., infrastrukturna ulaganja nastavljaju se u novom financijskom razdoblju kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Detalje možete pronaći ovdje.

Potreba da se otpadom upravlja na održivi način sve je važnija jer, porastom broja stanovnika i kvalitete života, raste i količina otpada koju stvaramo. Dosadašnji, tradicionalan pristup (odlaganje otpada na otvoreno odlagalište bez ikakve obrade) najgori je način zbrinjavanja otpada a k tome najviše šteti okolišu jer propuštamo izdvojiti iskoristive sirovine papir, metal, staklo, plastiku…

Ta dugogodišnja loša praksa je neodrživa; postojeći kapaciteti ubrzano se pune i za par godina nećemo više imati kuda s otpadom. Odlaganje otpada na otvorenom je i ekološki i zdravstveni rizik stoga Direktiva 1999/31/EZ o odlaganju otpada Europske unije zabranjuje odlaganje neobrađenog otpada.

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti zahtjeve Direktive, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sagraditi sve centre za gospodarenje otpadom te sanirati sva odlagališta do 31. prosinca 2018. godine.

U ispunjenju ovih ciljeva važnu ulogu ima Fond kao Posredničko tijelo razine 2 koje vrši provjeru prihvatljivosti projekata i njihovih troškova za sufinanciranje iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova.