Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Klimatske promjene

Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

U okviru ovog specifičnog cilja (5a1) glavni rezultat će se postići modernizacijom meteorološke mreže kojom će se osigurati da se na 100% teritorija Republike Hrvatske provodi redovito praćenje i procjena utjecaja klimatskih promjena, kao i da su dostupni alati za modeliranje za procjenu utjecaja klimatskih promjena i učinka potencijalnih mjera prilagodbe.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 5a1 možete pronaći ovdje.