Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Klimatske promjene

Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Glavni rezultat ovog specifičnog cilja (6e1) biti će uspostava odgovarajućeg sustava za nadzor i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Postojeći mjerni programi nadograditi će se kako bi uzimao u obzir kvalitetu zraka i relevantne klimatske parametre radi sinergije kvalitete zraka i klimatske politike te kako bi se poboljšao program nadzora klimatskih zagađivača i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 6e1 možete pronaći ovdje.