Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Zaštita prirode - NATURA 2000

Poboljšano znanje o stanju biološke raznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću

Mapiranje morskih staništa i vrsta postići će se na temelju ovoga specifičnog cilja (6iii1) kako bi se prikupilo više podataka o bioraznolikosti u vezi s rasprostranjenošću vrsta i staništa navedenih u dodacima Direktive o staništima za morske vode pod nacionalnom jurisdikcijom.

Detaljna karta morskih staništa izraditi će se kao preduvjet za uspostavu i provedbu odgovarajućih mjera praćenja i čuvanja.

U okviru ovog specifičnog cilja planira se uspostava sustava praćenja za 400 staništa i vrsta kako bi se osiguralo praćenje i izvještavanje o stanju očuvanosti vrsta i staništa.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 6iii1 možete pronaći ovdje.