Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Zaštita prirode - NATURA 2000

Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima

Ovaj specifični cilj (6iii3) koncentrirati će se na šume i šumska zemljišta unutar zaštićenih područja i područja mreže Natura 2000 u kojima su prisutne ili su donedavno bile prisutne mine ili se sumnja na prisutnost mina. Očekuje se razminiranje oko 700 ha šume i šumskih zemljišta unutar zaštićenih područja i područja mreže Natura 2000 te njihovo otvaranje za javno korištenje.

Aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj (6iii3) su zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima mreže Natura 2000 (uključujući razminiranje).