Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Lučino razdolje

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije „Lučino razdolje“ predviđena je važećim dokumentima prostornog uređenja, a planira se na lokaciji u općini Dubrovačko primorje.

Prostornim planom Županije planirano je 8 pretovarnih stanica na slijedećim lokacijama:

  • Dubravica (Metković),
  • Lovornik (Ploče),
  • Vardište (Janjina),
  • Česvenica (Korčula),
  • Sitnica (Blato i Vela Luka)
  • Sozanj (Lastovo),
  • Osojnik – Pobrežje (Dubrovnik),
  • Dubravica (Mljet).

Konačan broj lokacija pretovarnih stanica će se odrediti studijom izvedivosti.

Više informacija možete pronaći ovdje.