Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Zagreb / Zagrebačka županija

Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom RH (NN 46/15) određeno je da je područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i dio Sisačko-moslavačke županije potrebno uključiti u zajedničku studiju izvedivosti za izgradnju CGO-a Tarno i Zagreb.

Također, propisano je da, nakon donošenja navedenih Izmjena Plana, županije i Grad Zagreb uskladit će planove gospodarenja otpadom u kojima će odrediti budući sustav gospodarenja otpadom samostalno ili u suradnji s jednom ili više županija u regionalnim CGO-ima.