Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Gospodarenje otpadom

Red prvenstva gospodarenja otpadom

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba (reuse)  neizostavan je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te na ovaj način želimo promovirati aktivnosti vezane za ponovno korištenje raznih stvari i predmeta, primjerice, starog namještaja, odjeće i općenito robe široke potrošnje.

Naime, novim Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. određeni su ciljevi i mjere koje treba realizirati kako bi se stvorilo resurno učinkovito društvo. Njegovim donošenjem stvorene su pretpostavke za razvoj kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu nakon kraja uporabnog vijeka kako bi se opetovano produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost. Naglasak je na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom te su u prvom planu sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje i kompostiranje.

Potrebno je educirati širu javnost i motivirati odnosno potaknuti građane da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom.

U vrijeme pretjeranog konzumerizma, olako se odričemo predmeta koji se uz manje popravke mogu ponovno koristiti, te ih po inerciji, ali često i zbog vlastitog komoditeta bacamo u smeće umjesto da razmislimo o mogućnosti ponovne uporabe.

„Sustav ponovne uporabe predstavlja iznimni i kod nas do sada neiskorišteni potencijal za ekološki prihvatljive gospodarske i socijalne aktivnosti, a ujedno je u skladu sa konceptom kružnog gospodarstva. Sektor ponovne uporabe, kroz otvaranje centara za ponovnu uporabu, ali kroz razne  tematske edukativne radionice, otvara nova radna mjesta i potiče mogućnosti usavršavanja radnih vještina i znanja teže zapošljivih, socijalno ugroženih skupina“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Upravo na toj platformi snažno djeluju i mnogi europski centri za ponovnu uporabu, kojih u Europskoj uniji ima preko 8.600, a zapošljavaju gotovo 40.000 osoba.

U Hrvatskoj se također planira otvaranje ovakvih centara u kojima će građani moći donirati predmete koje više ne koriste, kao što je primjerice stari namještaj, odjeća, posuđe te ostala roba široke potrošnje, a koji bi se ondje popravljali i preuređivali te ponovno stavljali na tržište.

Smjernice su dostupne na web stranicama www.mzoip.hr i www.fzoeu.hr a namijenjene su svim dionicima u sustavu gospodarenja otpadom s ciljem promocije, edukacije i razvoja sustava ponovne uporabe u Hrvatskoj.

Pozivamo sve zainteresirane koji imaju projektne prijedloge vezano uz ponovnu uporabu da se jave na e-mail adresu: [email protected].

Smjernice za ponovnu uporabu
PDF 2.32 MB