Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Informacijska računalna oprema 22.7.2015.

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj:  90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi informacijske računalne opreme, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave: 30230000-0
CPV opis predmeta nabave: Računalna oprema

Procijenjena vrijednost nabave: 650.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: E-MV-23/2015/R4                                                                                                                                                                                                                
Broj dokumenta: 2015/S 002-0026393

Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 22.07.2015.

Dokumentacija za nadmetanje_Informacijska računalna oprema 2015.
PDF 867.73 kB
Ponudbeni list_Informacijska računalna oprema 2015.
XLSX 16.88 kB
Troškovnik_Informacijska računalna oprema 2015.
XLSX 18.53 kB