Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Informacijska računalna oprema 28.5.2015.

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi informacijske računalne opreme, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30230000-0
CPV opis predmeta nabave: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-23/2015/R3
Broj dokumenta: 2015/S 002-0021518
Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 28.05.2015.

Dokumentacija za nadmetanje - Informacijska racunalna oprema 2015
PDF 765.73 kB
Ponudbeni list - Informacijska racunalna oprema 2015
XLS 46 kB
Troškovnik - Informacijska racunalna oprema 2015
XLS 45 kB
Odluka o poništenju - Informacijska računalna oprema 2015.
PDF 79.33 kB