Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Javna govorna usluga mobilne telefonije – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem na razdoblje od dvije godine o nabavi javne govorne usluge mobilne telefonije, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave: 64210000-5
CPV opis predmeta nabave: Usluge mobilne telefonije

Ukupna procijenjena vrijednost nabave za okvirni sporazum na dvije godine:
450.000,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: E-MV-6/2015

Broj dokumenta: 2015/S 002-0025243

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 10.07.2015.

DZN - Mobilna telefonija okvirni sporazum 2015
DOCX 272.23 kB
Ponudbeni list - Mobilna telefonija 2015
XLSX 17.27 kB
Troškovnik - Mobilna telefonija 2015
XLSX 18.3 kB
1. Pojašnjenje i izmjena DZN - Mobilna telefonija 2015
PDF 724.58 kB
Troškovnik V2-Mobilna telefonija 2015
XLSX 18.62 kB