Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Nabava opreme za projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:               43200000-5

CPV opis predmeta nabave:                     Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi

CPV oznaka predmeta nabave:               43414000-8

CPV opis predmeta nabave:                     Drobilice

Procijenjena vrijednost nabave:           Grupa 1:        4.200.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 2:        2.200.000,00 kn bez PDV-a

Ukupno         6.400.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                       E-VV-3/2015/R6                                                                                                                                                                                                       

 Broj dokumenta:                                          2015/S 002-0039845

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 31.12.2015.

DZN Oprema za projekt ŽCGO Kaštijun 2015
PDF 781.85 kB
Ponudbeni list GRUPA 1 - Oprema za projket ŽCGO Kaštijun 2015
XLSX 17.48 kB
Ponudbeni list GRUPA 2 - Oprema za projekt ŽCGO Kaštijun 2015
XLSX 17.48 kB
Specifikacija predmeta nabave za grupu 1 IZMJENA 22.1.2016.
DOC 314.5 kB
Specifikacija predmeta nabave GRUPA 2 - Oprema za ŽCGO Kaštijun 2015
DOC 90 kB
Troškovnik GRUPA 1 - Kaštijun 2015
XLSX 12.88 kB
Troškovnik GRUPA 2- Kaštijun 2015
XLSX 12.49 kB
1. Pojašnjenje DZN -Nabava opreme za ŽCGO Kaštijun 2015
PDF 73.81 kB
2. Objašnjenje i 1. Izmjena DZN - Nabava opreme za ŽCGO Kaštijun 2015
PDF 151.49 kB
3. Objašnjenje i 2. Izmjena DZN - Nabava opreme za ŽCGO Kaštijun 2015.
PDF 104.58 kB
2. Izmjena -Specifikacija predmeta nabave GRUPA 1- 2.2.2016.- Oprema za ŽCGO Kaštijun
PDF 352.46 kB
3. Izmjena DZN - Nabava opreme za ŽCGO Kaštijun 2015
PDF 257.78 kB
3. Izmjena -Specifikacija predmeta nabave GRUPA 1- 17.2.2016.- Oprema za ŽCGO Kaštijun
DOC 262.5 kB
4. Objašnjenje DZN - Nabava opreme za ŽCGO Kaštijun 2015
PDF 106 kB
5. Objašnjenje DZN - Nabava opreme za ŽCGO Kaštijun 2015
PDF 103.02 kB