Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Pretplata na najnovije verzije Microsoft OVS paketa

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi pretplate na najnovije verzije Microsoft paketa OVS, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave: 48000000-8
CPV opis predmeta nabave: Programski paketi i informacijski sustavi
Procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 kn bez PDV-a,
Evidencijski broj nabave: E-MV-2/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0003227
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 27.01.2015.

DZN - Microsoft OVS paket 2015
PDF 747.11 kB
Ponudbeni list - Microsoft OVS paket 2015
XLS 47 kB
Troškovnik - Microsoft OVS paket 2015
XLS 44 kB
1. Pojašnjenje i izmjena DZN - Microsoft OVS paket 2015
PDF 177.92 kB