Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Softversko rješenje za PKO - izgradnja podsustava za posebne kategorije otpada

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi softverskog rješenja za PKO – izgradnja podsustava za posebne kategorije otpada, sukladno uvjetima i zahtjevima iz projektnog zadatka i dokumentacije za nadmetanje.

 CPV oznaka predmeta nabave: 48000000-8
 CPV opis predmeta nabave: Programski paketi i informacijski sustavi
 Procijenjena vrijednost nabave: 1.500.000,00 kuna bez PDV-a
 Evidencijski broj nabave: E-MV-21/2015
 Broj dokumenta: 2015/S 002-0017380
 Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 23.04.2015.

DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 814.01 kB
Projektni zadatak - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 451.81 kB
Ponudbeni list - Softversko rješenje za PKO 2015
XLS 47.5 kB
Troškovnik - Softversko rješenje za PKO 2015
XLS 36 kB
1. Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 226.4 kB
I. Izmjena DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 156.53 kB
2. Pojašnjenje DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 135.13 kB
3. Pojašnjenje DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 124.51 kB
4. Pojašnjenje DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 189.5 kB
5. Pojašnjenje DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 830.72 kB
II. Izmjena DZN - Softversko rješenje za PKO 2015
PDF 247.13 kB
Ponudbeni list v2 - Softversko rješenje za PKO 2015
XLS 47.5 kB
Troškovnik V2 - Softversko rješenje za PKO 2015
XLS 35.5 kB