Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2015

Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i kontakt centar 0800 – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem na razdoblje od dvije godine o nabavi telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i kontakt centra 0800, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 64200000-8
CPV opis predmeta nabave: Telekomunikacijske usluge
Ukupna procijenjena vrijednost nabave za okvirni sporazum na dvije godine:
475.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu
475.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu
950.000,00 kuna bez PDV-a ukupno za dvije godine
Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0013655
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 31.3.2015.

DZN - Fiksna telefonija 2015
PDF 815.91 kB
Ponudbeni list - Fiksna telefonija 2015
PDF 215.35 kB
Troškovnik - Fiksna telefonija 2015
XLS 58.5 kB