Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Informacijska računalna oprema 11.10.2016.

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi informacijske računalne opreme, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave: 30230000-0

CPV opis predmeta nabave:         Računalna oprema

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:               E-MV-22/2016

Broj dokumenta:                              2016/S 002-0022490

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 11.10.2016.

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Troškovnik
DZN - Informacijska računalna oprema
PDF 713.17 kB
Troškovnik - Informacijska računalna oprema-2016
XLSX 18.32 kB