Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Nabava osobnog vozila za posredničko tijelo - samostalnu službu

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj:  90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi osobnog vozila za posredničko tijelo – samostalnu službu, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i tehničke specifikacije predmeta nabave.

CPV oznaka predmeta nabave:    34110000-1
CPV opis predmeta nabave:    Osobni automobili

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iz plana nabave za 2016.: 1.410.000,00 kn bez PDV-a:
E-MV-31/2016/R2 – 1.250.000,00 kn bez PDV-a
E-MV-19/2016 – 160.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku: 160.000,00 kuna

Evidencijski broj nabave: E-MV-19/2016

Broj objave u EOJN NN: 2016/S 002-0029267

Datum slanja na objavu u EOJN NN:  27.12.2016.

Dokumentacija za objavu:
•    Dokumentacija za nadmetanje
•    Tehnička specifikacija predmeta nabave
•    Troškovnik

DZN - Osobno vozilo za posredničko tijelo 2016
PDF 375.87 kB
Tehnička specifikacija predmeta nabave - osobno vozilo - 2016
DOCX 22.81 kB
Troškovnik - osobno vozilo za posredničko tijelo 2016
XLSX 12.79 kB