Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Nadogradnja storage sustava

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi nadogradnje storage sustava, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave : 30230000-0

CPV opis predmeta nabave:         Računalna oprema

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave za 2016.:     520.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:               E-MV-18/2016

Broj dokumenta:                              2016/S 002-0022387

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 10.10.2016.

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Troškovnik
DZN Nadogradnja storage sustava 2016
PDF 766.73 kB
Troškovnik -Nadogradnja storage sustava 2016
XLSX 21 kB