Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Poštanske usluge

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi poštanskih usluga, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:   64110000-0

CPV opis predmeta nabave:         Poštanske usluge

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave za 2016.:     700.000,00 kn bez PDV-a

Planirana sredstva iz Plana nabave za 2016.:  875.000,00 kn s PDV-om

 Evidencijski broj nabave:                       E-MV-8/2016

 Broj dokumenta:                                          2016/S 002-0021381

 Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 27.9.2016.

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Troškovnik
DZN - Poštanske usluge 2016
PDF 790.04 kB
Troškovnik - Poštanske usluge 2016
XLSX 14.84 kB