Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Promidžbeni prezentacijski sustavi: roll up banneri

Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) i sukladno točki IV. podtočki 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02-14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014. godine, Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. godine te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave čija je ukupna procijenjena vrijednosti veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka predmeta nabave:                                       22462000-6             

CPV opis predmeta nabave:                                             Promidžbeni materijal

Procijenjena vrijednost konkretne nabave:                    6.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                                                   E-BAG-5/2016                                                                                                                                                                                                              

Datum objave na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 18.10.2016.

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda - Roll up banneri 2016
PDF 368.67 kB
Ponudbeni list -Roll up banneri 2016
XLSX 18.26 kB
Troškovnik - Roll up banneri 2016
XLSX 14.08 kB