Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi Sigurnosnih naljepnica s 2D DataMatrix kodom, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

 CPV oznaka predmeta nabave                30194200-7

CPV opis predmeta nabave                     Naljepnice, vrpce i folije za crtanje

 Procijenjena vrijednost nabave:           250.000,00 kn bez PDV-a,

 Evidencijski broj nabave:                       E-MV-21/2016                                                                                                                                                                                                                

 Broj dokumenta:                                          2016/S 002-0021389

 Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 27.09.2016.

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Prilog 1- Popis ekonomata
  • Troškovnik
DZN - sigurnosne naljepnice -2016
PDF 988.77 kB
Prilog 1-Popis ekonomata-vreće 2016
XLSX 26.98 kB
Troškovnik-sigurnosne naljepnice 2016
XLSX 28.37 kB