Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Softversko rješenje za PKO

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi softverskog rješenja za PKO, sukladno uvjetima i zahtjevima iz projektnog zadatka i dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:               48000000-8

CPV opis predmeta nabave:                     Programski paketi i informacijski sustavi

Procijenjena vrijednost nabave:          1.040.000,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                       E-MV-1/2016                                                                                                                                                                                                               

Broj dokumenta:                                          2016/S 002-0016177

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 20.07.2016.

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Projektni zadatak
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
3. Objašnjenje i izmjena DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
PDF 550.1 kB
3. Izmjena DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
DOCX 33.43 kB
2. Objašnjenje DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
PDF 845.22 kB
2. Izmjena DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
PDF 168.77 kB
1. Izmjena DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
PDF 61.53 kB
1. Objašnjenje DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
PDF 96.4 kB
DZN - Softversko rješenje za PKO 2016
DOCX 262.5 kB
Projektni zadatak - Softversko rješenje za PKO 2016
DOCX 112.17 kB
Ponudbeni list -Softversko rješenje za PKO 2016
XLSX 18.3 kB
Troškovnik -Softversko rješenje za PKO 2016
XLSX 13.25 kB