Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Toneri 2016

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj:  90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi tonera, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:    30125110-5    
CPV opis predmeta nabave:    Toner za laserske pisače/telefaks uređaje

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave za 2016.:    540.000,00 kn bez PDV-a

Planirana sredstva iz Plana nabave za 2016.:    675..000,00kn s PDV-om

Procijenjena vrijednost za konkretnu nabavu: 75.000,00 kuna bez PDV-a

Planirana sredstva za konkretnu nabavu:93.750,00 kuna bez PDV-a

1.    Evidencijski broj nabave:         E-MV-4/2016

Broj dokumenta:                 2016/S 002-0006567

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 25.02.2016.

Dokumentacija za nadmetanje
DOCX 277.46 kB
Ponudbeni list
XLSX 17.89 kB
Troškovnik
XLSX 17.78 kB
1. Izmjena DZN - Toneri 2016
PDF 306.68 kB
1. Objašnjenje DZN - Toneri 2016.
PDF 172.91 kB
2. Objašnjenje i 2. Izmjena DZN - Toneri 2016.
PDF 126.44 kB
3. Objašnjenje DZN - Toneri 2016.
PDF 105.47 kB
4. Objašnjenje DZN - Toneri 2016.
PDF 58.07 kB
5. Objašnjenje DZN - Toneri 2016.
PDF 70.59 kB