Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Toneri_2016. arhiva

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi tonera, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:     30125110-5

CPV opis predmeta nabave:         Toner za laserske pisače/telefaks uređaje

Procijenjena vrijednost nabave iz Plana nabave za 2016.:     540.000,00 kn bez PDV-a

Planirana sredstva iz Plana nabave za 2016.:  675.000,00 kn s PDV-om

Evidencijski broj nabave:                       E-MV-4/2016

Broj dokumenta:                                          2016/S 002-0013643

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 20.6.2016.

 

2. Izmjena DZN - Toneri br. 2 2016
PDF 139.25 kB
3. Objašnjenje DZN - Toneri br. 2 -2016
PDF 81.85 kB
Informacija o izjavljenoj žalbi na I. izmjenu dokumentacije za nadmetanje-Toneri br. 2-2016
DOC 24.5 kB
1. Izmjena DZN - Toneri br. 2 2016
PDF 387.83 kB
1. Objašnjenje i izmjena DZN - Toneri 2 -2016..
PDF 196.11 kB
2. Objašnjenje Dokumentacija za nadmetanje- Toneri br. 2- 2016
PDF 73.99 kB
Profil br .2 -Toneri br. 2 2016
DOCX 22.66 kB
Troškovnik V2- Toneri br. 2 2016
XLSX 19.78 kB
DZN - Toneri br. 2 2016
PDF 946.09 kB
Ponudbeni list -Toneri br. 2 2016
XLSX 18.34 kB