Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Usluga distribucije namjenskih vreća

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge distribucije namjenskih vreća, s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave                60100000-9

CPV opis predmeta nabave                      Usluge cestovnog prijevoza

Procijenjena vrijednost nabave:               450.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-30/2016/R2

 Broj dokumenta:                                          2016/S 002-0021436

 Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 28.9.2016.

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Troškovnik
  • Prilog 1.
2. Objašnjenje DZN - Distribucija namjenskih vreća 2016.
PDF 70.17 kB
1. Objašnjenje DZN - Distribucija namjenskih vreća 2016
PDF 51.38 kB
DZN - Distribucija namjenskih vreća 2016
DOCX 256.96 kB
Troškovnik - Distribucija namjenskih vreća 2016
XLSX 19.73 kB
Prilog 1 - Distribucija namjenskih vreća 2016
XLSX 27.67 kB