Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Usluga dugoročnog kredita

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi usluge dugoročnog kredita, sukladno uvjetima i zahtjevima iz projektnog zadatka i dokumentacije za nadmetanje.

CPV oznaka predmeta nabave:               66113000-5

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge odobravanja kredita

Procijenjena vrijednost nabave:          65.000.000,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                       E-VV-11/2016/R3                                                                                                                                                                                                           

Broj objave u EOJN NN:                         2016/S 002-0022521

Datum slanja na objavu u EOJN NN:   10.10.2016.

Broj objave u TED-u:                               20161010-0099 (16-380461-001) – privremeni referentni broj

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Troškovnik
4. Objašnjenje DZN - Usluga dugoročnog kredita 2016
PDF 61.1 kB
2. Objašnjenje DZN - Usluga dugoročnog kredita 2016
PDF 63.29 kB
1. Objašnjenje i izmjena DZN - Usluga dugoročnog kredita 2016
PDF 155.56 kB
1. Izmjena DZN - Usluga dugoročnog kredita 2016
DOCX 31.54 kB
DZN - Usluga dugoročnog kredita 2016
DOCX 251.94 kB
Troškovnik - Usluga dugoročnog kredita 2016
XLSX 13.41 kB