Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2016

Usluga izrade cjelovitog kreativno – komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluge izrade cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje i tehničke specifikacije predmeta nabave.

CPV oznaka predmeta nabave                            79320000-3

CPV opis predmeta nabave                                 Usluge ispitivanja javnog mišljenja

CPV oznaka predmeta nabave:                           79342000-3

CPV opis predmeta nabave:                                Usluge marketinga            

CPV oznaka predmeta nabave:                           79340000-9

CPV opis predmeta nabave:                                Usluge oglašavanja i plasmana  

Procijenjena vrijednost nabave:                      5.600.000,00 kn bez PDV-a

GRUPA 1           60.000,00 kn bez PDV-a        

GRUPA 2      2.340.000,00 kn bez PDV-a

GRUPA 3      3.200,000,00 kn bez PDV-a         

Evidencijski broj nabave:                               E-VV-10/2016/R3

Broj objave u EOJN RH:                                  2016/S 002-0030228

Datum slanja na objavu u EOJN RH:              30.12.2016.

Dokumentacija za objavu:

  • Dokumentacija za nadmetanje
  • Uputa za provedbu edukativne i komunikacijske kampanje
  • Troškovnik Grupa 1.
  • Troškovnik Grupa 2.
  • Troškovnik Grupa 3.
7. objašnjenje DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup 2016
PDF 77.01 kB
6. objašnjenje DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 298.17 kB
3. izmjena DZN - Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 166.28 kB
5. objašnjenje DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 160.54 kB
2. izmjena DZN - Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 149.29 kB
4. objašnjenje i 2. izmjena DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 218.81 kB
Troškovnik Izmijenjeni Grupa 3. - Medijski zakup
XLSX 25.23 kB
3. objašnjenje DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 162.51 kB
1. Objašnjenje DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 188.14 kB
2. Objašnjenje i 1. Izmjena DZN-Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 90.06 kB
Troškovnik Grupa 3. - Medijski zakup
XLSX 25.35 kB
1. Izmjena DZN - Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 76.7 kB
DZN - Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 806.21 kB
Troškovnik Grupa 2. - Kreativno osmišljavanje
XLSX 15.31 kB
Uputa za provedbu edukativne i komunikacijske kampanje - Kreativno osmišljavanje i medijski zakup
PDF 974.19 kB
Troškovnik Grupa 1. - Anketno istraživanje
XLSX 12.4 kB