Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Informacijska računalna oprema 18.12.2017.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 19. prosinca 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu informacijske računalne opreme.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 18. prosinca 2017.

Broj objave:                                                  2017/S 0F2-0026863.

CPV oznaka predmeta nabave:               30230000-0

CPV opis predmeta nabave:                   Računalna oprema

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-16/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               300.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
  • Tehnička specifikacija
Odluka o poništenju postupka javne nabave- informacijska računalna oprema 2018
PDF 146.51 kB
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude - informacijska računalna oprema -sigurnosno rješenje Fortinet
PDF 559.01 kB
print scrn EOJN RH- objava Odluke o poništenju i Zapisnika-6.3.2018.
PDF 51.53 kB
1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi -Informacijska računalna oprema
PDF 189.58 kB
1. Izmjena Dokumentacije o nabavi - informacijska računalna oprema
PDF 286.45 kB
DoN (OBJAVA)- informacijska računalna oprema 2017
PDF 1002.69 kB
ESPD - Obrazac 1.
DOC 193.5 kB
Obrazac 2.Troškovnik (OBJAVA)- informacijska računalna oprema 2017
XLSX 16.86 kB
Obrazac 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (OBJAVA)- informacijska računalna oprema 2017
DOCX 18.73 kB