Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Javna govorna usluga mobilne telefonije

JAVNA GOVORNA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 4. listopada 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu javne govorne usluge mobilne telefonije.

Postupak je poslan na objavu u EOJN RH dana 3. listopada 2017. Broj objave: 2017/S 0F2-0020383.

CPV oznaka predmeta nabave:               64212000-5

CPV opis predmeta nabave:                   Usluge mobilne telefonije

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-4/2017

Procijenjena vrijednost nabave:               600.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Troškovnik
  • ESPD obrazac
1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi -javna govorna usluga mobilne telefonije 2017.
PDF 78.81 kB
2. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi -javna govorna usluga mobilne telefonije 2017.
PDF 113.61 kB
1. Izmjena Dokumentacije o nabavi -javna govorna usluga mobilne telefonije 2017
PDF 232.67 kB
Informacija o izjavljenoj žalbi - Javna govorna usluga mobilne telefonije-2017
PDF 159.7 kB
DON - javna govorna usluga mobilne telefonije- 2017
PDF 946.85 kB
ESPD-obrazac 1
DOC 196.5 kB
Troškovnik-mobilna telefonija 2017
XLSX 19.13 kB