Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Nabava LDPE vreća s logom fonda za pet, al/fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica

NABAVA LDPE VREĆA S LOGOM FONDA ZA PET, AL/FE I STAKLENI AMBALAŽNI OTPAD I SIGURNOSNIH VEZICA

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 31. srpnja 2017. godine objavljen je poziv na nadmetanje za nabavu LDPE vreća s logom Fonda za pet, al/fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica

Postupak je poslan na objavu u EOJN RH dana 28.07.2017. Broj objave 2017/S 0F2-0015867.

CPV oznaka predmeta nabave:               19640000-4

CPV opis predmeta nabave:                     Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

CPV oznaka predmeta nabave:               19520000-7

CPV opis predmeta nabave:                     Proizvodi od plastičnih masa

Evidencijski broj nabave:                           E-VV-4/2017

Procijenjena vrijednost nabave: 5.860.000,00 kn bez PDV-a

Grupa 1        2.941.440,00 kuna bez PDV-a

Grupa 2           239.400,00 kuna bez PDV-a

Grupa 3        1.082.880,00 kuna bez PDV-a

Grupa 4        1.596.280,00 kuna bez PDV-a

UKUPNO:     5.860.000,00 kuna bez PDV-a

Grupa 1        LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 1)

                     LDPE vreća s logom Fonda - PET ( tip 2)

                     LDPE vreća s logom Fonda - PET (tip 3)           

Grupa 2        LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 1)

                     LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 2)

                     LDPE vreća s logom Fonda - Al/Fe (tip 3)

Grupa 3         LDPE vreća s logom Fonda (staklo40)

Grupa 4        Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i staklenu otpadnu ambalažu

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • Tehnička specifikacija
  • ESPD obrazac
  • Troškovnici
2. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi- LDPE vreće 2017
PDF 108.98 kB
1. Izmjena Dokumentacije o nabavi - LDPE vreće 2017
PDF 241.22 kB
1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi - LDPE vreće 2017
PDF 117.79 kB
DON - LDPEvreće i vezice-po grupama 2017
PDF 619.07 kB
Troškovnik - Grupa 1
XLSX 13.3 kB
Troškovnik - Grupa 2
XLSX 10.83 kB
Troškovnik - Grupa 3
XLSX 13.29 kB
Troškovnik - Grupa 4
XLSX 13.28 kB
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za provedbu otvorenog postupka javne nabave za sklapanje ugovora o nabavi LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica
DOCX 468.72 kB
ESPD-obrazac 1
DOC 195 kB