Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Nabava Microsoft OVS licenci

MICROSOFT OPEN VALUE SUBSCRIPTION LICENCE – PRETPLATA NA NAJNOVIJE VERZIJE MICROSOFT PAKETA

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 3. travnja 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu Microsoft OVS licenca – Pretplate na najnovije verzije Microsoft paketa

CPV oznaka predmeta nabave:               48000000-8 

CPV opis predmeta nabave:                     Programski paketi i informacijski sustavi

Procijenjena vrijednost nabave:               1.000.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-7/2017                                                                                                                                                                                                             

Broj dokumenta:                                          2017/S 0F2-0006106

Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 31.03.2017.

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
DoN - Microsoft OVS licence 2017
PDF 552.33 kB
ESPD-obrazac 1
DOC 193.5 kB
Troškovnik - Microsoft OVS licence 2017
XLSX 14 kB