Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Održavanje i nadogradnja Konto programa 2017

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 13. ožujka 2017. godine objavljen je poziv na nadmetanje za uslugu Održavanje i nadogradnja Konto programa

CPV oznaka predmeta nabave:                72267100-0  

CPV opis predmeta nabave:                     Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

Procijenjena vrijednost nabave:                417.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                            E-MV-1/2017                                                                                                                                                                                                             

Broj dokumenta:                                           2017/S 0F2-0004531

Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 10.03.2017.

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
DON - Održavanje i nadogradnja Konto programa 2017
PDF 740.65 kB
Troškovnik - Obrazac 2
XLS 40 kB
ESPD-obrazac 1
DOC 193.5 kB