Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Održavanje printera i MF uređaja

Održavanje printera Canon i HP multifunkcijskih uređaja

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i odredbi točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/15-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/15-02/14, URBROJ: 563-10/148-15-4) od 30. listopada 2015. g. te odredbi Uputa o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

Grupa 1 – Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja, skenera i telefaksa marke „Canon“

CPV oznaka predmeta nabave:               72267100-0

CPV opis predmeta nabave:                     Održavanje i popravak uredskih strojeva

Grupa 2 – Održavanje printera marke HP ( Hewlett Packard)

CPV oznaka predmeta nabave:               72267100-0

CPV opis predmeta nabave:                     Održavanje i popravak uredskih strojeva

Procijenjena vrijednost nabave:                     

Grupa 1: 65.000,00 kuna bez PDV-a

Grupa 2: 45.000,00 kuna bez PDV-a

Ukupno: 110.000,00 kuna bez PDV-a

Evidencijski broj nabave: E-JN-19/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum slana na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 4.7.2017.

Broj objave: 2017/ 0BP-00463

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list – Grupa 1
  • Ponudbeni list – Grupa 2
  • Troškovnik – Grupa 1
  • Troškovnik – Grupa 2
Poziv na dostavu ponuda - održavanje printera Canon i HP i multif.uređaja
PDF 674.46 kB
Ponudbeni list -GRUPA 1Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja i telefaxa
XLSX 18.42 kB
Ponudbeni list -GRUPA2 Održavanje printera, multifunkcijskih uređaja i telefaxa
XLSX 18.39 kB
Troškovnik grupa A Canon 2017_18
XLSX 23.41 kB
Troškovnik grupa B HP 2017_18
XLSX 22.41 kB