Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Poštanske usluge 17.7.2017.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 18. srpnja 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu društvenih i drugih posebnih usluga- Poštanske usluge

CPV oznaka predmeta nabave:     64110000-0
CPV opis predmeta nabave:          Poštanske usluge

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave iz Plana nabave za 2017: 830.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:             E-MV-6/2017                                                                                                                                                                                                                

Broj dokumenta:                 2017/S F21-0014926

Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 17.07.2017.

•    Dokumentacija o nabavi
•    ESPD obrazac
•    Troškovnik

1. Objašnjenje DON - Poštanske usluge 2017.
PDF 120.41 kB
DON - Poštanske usluge 2017.
PDF 638.36 kB
ESPD - Poštanske usluge 2017.
DOC 196.5 kB
Troškovnik - Poštanske usluge 2017.
XLSX 21.7 kB