Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Praćenje i analiza tiska, elektroničkih medija i web portala

PRAĆENJE I ANALIZA TISKA, ELEKTRONIČKIH MEDIJA I WEB PORTALA

 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 i odredbi točke II. Naputka za postupanje u postupcima javne nabave (KLASA:024-04/17-02/5, URBROJ:563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine te odredbi Uputa o provedbi jednostavne nabave (KLASA: 024-04/17-02/6, URBROJ: 563-10/148-17-1) od 9. lipnja 2017. godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka i naziv                                   72221000-0  Usluge savjetovanja na području poslovnih analiza

Procijenjena vrijednost nabave:          160.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:                       E-JN-24/2017                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom    oglasniku javne nabave RH: 04.08.2017.

Broj objave: 2017/0BP-00531

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Troškovnik
1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponuda-Praćenje i analiza tiska 2017
PDF 110.11 kB
Poziv na dostavu ponuda - Praćenje i analiza tiska 2017
PDF 710.2 kB
Ponudbeni list - Praćenje i analiza tiska 2017
XLSX 18.46 kB
Troškovnik - Praćenje i analiza tiska 2017
XLSX 13.57 kB