Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Pružanje usluga nadzora tijekom razdoblja za obavještavanje o nedostacima i zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun

Predmet nabave: Pružanje usluga nadzora tijekom razdoblja za obavještavanje o nedostacima i zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun

U Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 5. prosinca 2017. godine objavljen je poziv na nadmetanje za uslugu nadzora tijekom razdoblja za obavještavanje o nedostacima i zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun.

Postupak je poslan na objavu u EOJN RH dana 04.12.2017. Broj objave 2017/S 0F2-0025501.

CPV oznaka predmeta nabave:               79310000-0

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge istraživanja tržišta

CPV oznaka predmeta nabave:               79342000-3

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge marketinga

CPV oznaka predmeta nabave:               79340000-9

CPV opis predmeta nabave:                     Usluge oglašavanja i plasmana

Evidencijski broj nabave:                           E-VV-6/2017/R3

Procijenjena vrijednost nabave za konkretnu nabavu:   1.440.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u Planu nabave:             1.632.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD Obrazac
  • Troškovnik
  • Projektni zadatak
1. Objašnjenje DoN - Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun 2017
PDF 81.06 kB
Dokumentacija o nabavi - Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun 2017
PDF 1.1 MB
ESPD - Obrazac 1
DOC 194.5 kB
Troškovnik - Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun 2017
XLSX 12.22 kB
Projektni zadatak - Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun 2017
PDF 1.72 MB