Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva postupaka javne nabave

2017

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 15. stavka 1.,2. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj 120/2016) i točke IV. podtočke 4.7 Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-2) od 22. prosinca 2014., Naputka o izmjenama naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-3) od 15. travnja 2015. te Naputka o II. izmjenama Naputka za postupanje u postupcima nabave (KLASA: 024-04/14-02/14, URBROJ: 563-10/148-14-4) od 30. listopada 2015. g, Fond za zaštitu okoliša za postupak nabave koji je procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna a manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a, prikuplja ponude objavom Poziva na dostavu ponuda na EOJN NN i na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

CPV oznaka i naziv

39715300-0-Sanitarna oprema

33760000-5   Toaletni papir, ručnici, rupčići, ručnici i salvete

39800000-0   Proizvodi za čišćenje i poliranje

39812000-7   Laštila i kreme

18424000-7   Rukavice

39811100-1   Osvježivač zraka

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn bez PDV-a

Evidencijski broj nabave:  E-JN-4/2017
                                                                                                                                                                                                                              

Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 23.2.2017.

Broj objave: 2016/ 0BP-00066

Objavljeni dokumenti:

  • Poziv na dostavu ponuda
  • Ponudbeni list
  • Tehnička specifikacija
  • Troškovnik
2. Objašnjenje Poziva na dostavu ponuda-sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 2017.
PDF 60.37 kB
1. Objašnjenje Poziva na dostavu ponuda-sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 2017.
PDF 64.09 kB
Poziv na dostavu ponuda - sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 2017
DOCX 244.63 kB
Ponudbeni list - sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 2017
XLSX 17.77 kB
Tehnička specifikacija- Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 2017
XLSX 16.69 kB
Troškovnik- Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje 2017
XLSX 21.67 kB