Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva prethodnih savjetovanja

2017

Nabava LDP vreća za PET AL/FE i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 Postupak nabave: Nabava LDP vreća za PET AL/FE I STAKLENI AMBALAŽNI OTPAD I SIGURNOSNIH VEZICA

 Sukladno navedenom, dana 18. srpnja 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

 - opis predmeta nabave,

- tehničke specifikacije,

- kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,

- kriterije za odabir ponude i

- posebne uvjete za izvršenje ugovora

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge i mišljenja i dr. dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr ., zaključno do 25. srpnja 2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti na svojoj Internet stranici Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

 Evidencijski broj nabave:                          E-VV-4/2017

 Procijenjena vrijednost nabave:             5.861.970,00 kn bez PDV-a

  Prilozi:

- opći dio- prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

- tehnička specifikacija

- troškovnik

Opći dio - prethodno savjetovanje - LDPE vreće 2017
DOCX 48.43 kB
Tehnička specifikacija - LDPE vreće 2017
DOCX 473.98 kB
Troškovnik - LDPE vreće 2017
XLSX 26.43 kB
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa GS - LDPE vreće
PDF 65.69 kB