Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Arhiva prethodnih savjetovanja

2017

Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obavezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Predmet nabave: Pružanje usluga nadzora tijekom razdoblja za obavještavanje o nedostacima i zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun

Sukladno navedenom, dana 24. studenog 2017. godine naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim Internet stranicama objavljuje podatke o postupku nabave:

-       Projektni zadatak

-       ESPD obrazac

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, prijedloge, mišljenja i dr. dostaviti na e-mail adresu: nabava@fzoeu.hr, zaključno do 1. prosinca 2017. godine.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će na svojoj Internet stranici objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Evidencijski broj nabave:                           E-VV-5/2017/R3

Procijenjena vrijednost nabave:               1.632.000,00 kn bez PDV-a

Izvješće o provedenom savjetovanju - Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun 2017
PDF 59.15 kB
Projektni zadatak - Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun 2017
PDF 1.72 MB
ESPD - Obrazac 1
DOC 194.5 kB