Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Opće obavijesti

Na stranicama Fonda ne vodi se evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata u smislu Zakona o javnoj nabavi jer se ista vodi u EOJN, te se upućuju ponuditelji na stranicu EOJN radi preuzimanja dokumentacije i vođenja zakonske evidencije zbog kasnijih eventualnih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.