Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Javna nabava

Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

  • Sanitarna oprema - 2021
  • Pilot projekt - web prijave za javne pozive projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  • Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje