Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 1)

Najam vozila putem operativnog leasinga (br. 1)

 Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 2. lipnja 2020.

  Datum slanja na objavu: 01.06.2020.

 Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0020773

 Evidencijski broj nabave: E-MV-6/2020

 Procijenjena vrijednost nabave: 600.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 23.06.2020. do 13:00 sati

  Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3948545