Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak (br.2)

PREDMET NABAVE: Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) i u Službenom listu Europske unije (SL EU) objavljen je Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave: “Usluge voditelja projekta na projektu sanacije jame Sovjak“.

Datum slanja na objavu: 16.07.2020.
Datum objave u EOJN RH: 20.07.2020.
Datum obave u SL EU: 21.07.2020.

Broj objave ispravka u EOJN RH: 2020/S F14-0026750

Broj objave ispravka u SL EU: 2020/S 139-343061

Evidencijski broj nabave: E-VV-8/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 3.857.760,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 17. 08. 2020. do 13:00 sati.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje.

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje.