Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Microsoft Licence - Pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

MICROSOFT LICENCE – PRETPLATA NA NAJNOVIJE VERZIJE MICROSOFT PAKETA

 09. travnja 2020.

 Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Sukladno navedenom, dana 09. travnja 2020. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH podatke o postupku nabave:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi (koji uključuje opis predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora)
  • Troškovnike po grupama

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu nabava@fzoeu.hr dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 17. travnja 2020.godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

 Ukupna procijenjena vrijednost nabave:

1.200.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu

1.200.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu

1.200.000,00 kuna bez PDV-a za 3. godinu

3.600.000,00 kuna bez PDV-a

 Prilozi:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi
  • Troškovnici po grupama (3 grupe)
DON - nacrt Microsoft Licence - pretplata na najnovije verzije Microsoft paketa
PDF 1.53 MB
Troškovnik za prvu godinu (2.1.) - Microsoft licence
XLSX 15.35 kB
Troškovnik za drugu godinu (2.2.) - Microsoft licence
XLSX 15.11 kB
Troškovnik za treću godinu (2.3.) - Microsoft licence
XLSX 15.11 kB
Izvješće o prethodnom savjetovanju - Microsoft licence
PDF 211.91 kB