Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Korištenje sredstava

Namjena sredstava Fonda

Za svaku poslovnu godinu Upravni odbor Fonda donosi Program rada Fonda i Financijski plan. U Programu rada i Financijskom planu izdvojeno se prikazuju programi i projekti te financijska sredstva osigurana za područje zaštite okoliša i područje energetske učinkovitosti.

U Programu rada su navedeni ciljevi rada za određeno razdoblje te je pojašnjen program provedbe mjera kojima se planiraju ostvariti navedeni ciljevi. 

Financijski plan Fonda donosi se u skladu s postupkom propisanim Zakonom o proračunima za izvanproračunske fondove.

Fond osim godišnjem Programa rada donosi Program rada i za višegodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim aktima i propisima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatske, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Fond je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Financijski izvještaj Fonda za 2019. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2018. godinu.

Financijski izvještaji Fonda za 2017. godinu.

Financijski izvještaji Fonda za 2016. godinu.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2015. godinu.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2015. godinu.

Financijski izvještaj Fonda za 2015. godinu.

Program rada Fonda za 2015.

Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za 2014. godinu.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2014.

Financijski izvještaj Fonda za 2014. godinu.

Program rada Fonda za 2014. godinu.