Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ( „Narodne novine“ broj 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20) propisano je da proizvođači/uvoznici/ unosnici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske, uplaćuju Fondu naknade i to:

- Naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova skupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond

- Povratnu naknadu koju plaćaju kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 144/20)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 14/20)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15)

Izvješće proizvođača/uvoznika o ambalaži stavljenoj/uvezenoj na tržište u RH:

Za period uvoza/unosa/proizvodnje do 19.08.2015. godine

  • PROIZVOĐAČ -Očevidnik obračuna naknade zbrinjavanja (Dodatak I)
  • PROIZVOĐAČ- Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (Dodatak II)
  • IZVOZNIK -Očevidnik obračuna naknade zbrinjavanja (Dodatak I)
  • IZVOZNIK - Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (Dodatak II)

Za period uvoza/unosa/proizvodnje od 20.08.2015. do 31.12.2020. godine

  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti jednokratne ambalaže

Za period uvoza/unosa/proizvodnje od 1.1.2021. godine

  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže (tamna polja se ne popunjavaju)

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 347.61 kB
Obavijest proizvođačima pića obuhvaćenih sustavom povratne naknade
PDF 329.56 kB
Detaljnije informacije o obvezama proizvođača sukladno odredbama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži i Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (06.listopada 2015.)
PDF 1.13 MB