Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

25,5 milijuna kuna za izradu studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb

23.07.2018. Ugovori vezani za projekt izrade studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom, potpisani su danas u zagrebačkoj Gradskoj upravi.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i direktor Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom Igor Zgomba, dok su Ugovor o nacionalnom sufinanciranju provedbe projekta i izrade studijsko-projektne dokumentacije potpisali tajnica Fonda za zaštitu okoliša Andrea Bartolić i Igor Zgomba.

Ovim je Ugovorom osigurano 25,5 milijuna kuna, odnosno 85% bespovratnih EU sredstava za izradu sve potrebne dokumentacije, kako bi se izgradnja CGO Zagreb mogla prijaviti na EU sufinanciranje.

„Uz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali smo i ugovor o sufinanciranju čime smo osigurali kapitalnu pomoć za ovu fazu projekta u iznosu 1,5 milijuna kuna. Sustav radi na sprječavanju nastanka otpada, njegovom prikupljanju te iskorištavanju, a u sklopu koncepta skupljanja otpada osigurano je preko 185 tisuća spremnika za Grad i Županiju u vrijednosti 112 milijuna kuna“ rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ponoš.

Osiguranim sredstvima sufinancirat će se izrada: studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš za CGO-e, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijske dozvole za CGO-e, elaborati zaštite okoliša za pretovarne stanice, dokumentacija potrebna za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za pretovarne stanice, projektna prijava za osiguranje europskih sredstava, dokumentacija o nabavi radova, usluga i opreme za CGO-e i pretovarne stanice. Prihvatljivi troškovi su i troškovi upravljanja projektom i administracije.

„Centri za gospodarenje otpadom, posebice zagrebački s obzirom na veličinu područja, zadnja su karika i vjerojatno najvažnija u lancu kreiranju sustava kružne ekonomije“ rekao je ministar Tomislav Ćorić. Dodao je da je izgradnja infrastrukture za gospodarenjem otpadom obuhvatila niz novih reciklažnih dvorišta, informativne i edukativne aktivnosti te javni poziv za iskazivanje interesa za nabavku spremnika.

„U siječnju ove godine Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom potpisali su ugovor o suradnji pri realizaciji ovoga Centra. Današnje potpisivanje nova je etapa koja će zasigurno doprinijeti ubrzavanju i realizaciji obveza koje proizlaze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom“ rekao je direktor CGO Zagreb Zgomba.

Potpisivanjem današnjih Ugovora u Gradskoj upravi gradonačelnik Milan Bandić izrazio je zadovoljstvo dobrom suradnjom između resornog ministarstva i Grada Zagreba.

  • Potpisani ugovori za zagrebački CGO, Foto: PIXSELL
  • Potpisani ugovori za zagrebački CGO
  • Potpisani ugovori za zagrebački CGO, Foto: CROPIX