Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

3,5 milijuna kuna za izgradnju dječjeg vrtića u osječkom naselju Sarvaš

16.02.2016. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller i gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić potpisali su ugovor o sufinanciranju izgradnje dječjeg vrtića „Ribica“ u osječkom prigradskom naselju Sarvaš.

Projekt ukupne vrijednosti 5 milijuna kuna Fond će sufinancirati s 3,5 milijuna, dok će preostalih 1,5 milijuna kuna osigurati Osijek iz proračuna. U Sarvašu će se izgraditi moderna i energetski učinkovita zgrada dječjeg vrtića za 40-ak mališana. Završetak radova predviđen je za lipanj 2017. godine.

Uspješno surađuju Fonda i Osijeka potvrdili su na sastanku i direktor Fonda i gradonačelnik Osijeka. Tako je u zadnje 3 godine Osijeku za realizaciju 20-ak projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti odobreno oko 14 milijuna kuna.

"Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvanproračunski je fond koji je kroz razne programe i projekte koje sufinancira na raspolaganju svim lokalnim i regionalnim jedinicama, pa tako i Gradu Osijeku. U posljednje 3 godine smo Osijeku za realizaciju 20-ak projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti odobrili 14,4 milijuna kuna. Riječ je o projektima vezanim za uspostavu sustava gospodarenja otpadom, nabavu komunalnih vozila, projektima povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete, energetskim pregledima, ali i sufinanciranju osječkih kućanstava u provedbi mjera povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije."- istaknuo je direktor Fonda Sven Müller.