Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Biomasa neiskorišteni biopotencijal Hrvatske

16.02.2016. „Hrvatska je bogata šumama i konačno smo došli do stadija kada možemo i u stručnom smislu proizvoditi pelete, ali nažalost, veliki dio izvozimo, a ne iskorištavamo vlastite potencijale obnovljivih izvora energije koje imamo.“ -izjavio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller na okruglom stolu na kojem je bilo riječi o proizvodnji i potrošnji biomase.

Direktor Müller dodao je kako je najveći problem oko obnovljivih izvora energije, pa tako i drvne biomase, taj da se sve pokušava riješiti u jednom resoru, a ne suradnjom i zajedničkom koordinacijom.

U Hrvatskoj se 30% kućanstava grije na drva, pa Fond sufinancira projekte korištenja biomase. Prema riječima Maria Klobučara, voditelja službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Fond je u prošloj godini sa 48 milijuna kuna sufinancirao 84 takva projekta. Ukupna vrijednost ovih projekata je 259 milijuna kuna.

Predsjednik Hrvatskog drvnog klastera Marijan Kavran ističe da gotovo cijela količina hrvatskih peleta odlazi u izvoz, druge zemlje koriste blagodati jeftinijeg grijanja i smanjenje emisije CO2. Kao ključni problem navodi javnu nabavu, jer vrijednost javne nabave nije regulirana na način da domaći proizvod ima prednost, kao što je to regulirano npr. u Njemačkoj. „Riječ je o potencijalu vrijednom nekoliko milijardi eura koji ne smijemo samo tako propustiti. Sirovina iz hrvatskih šuma mora biti dostupna domaćim tvrtkama, a mora se poticati i domaća proizvodnja“- ističe Kavran.