Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Novosti

Direktor Ponoš na konferenciji o energetskoj obnovi zgrada javnog sektora

18.12.2017. Povodom otvaranja Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' održana je konferencija na kojoj su predstavnici državne, regionalne i lokalne samouprave informirani o kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi kao potencijalni prijavitelji mogli energetski obnoviti svoje zgrade.

Povodom otvaranja Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'  održana je konferencija na kojoj su predstavnici državne, regionalne i lokalne samouprave  informirani o kriterijima i uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi kao potencijalni prijavitelji mogli energetski obnoviti svoje zgrade. 

Sudionicima su se u uvodnom izlaganju obratili, kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade RH i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš te državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Ivo Milatić.

Ponoš je istaknuo da Fond ima bogato iskustvo u provedbi programa energetske učinkovitosti u zgradarstvu koji su se do 2016. godine sufinancirali nacionalnim sredstvima. Za te projekte ukupno je odobreno oko 1,6 milijardi kuna. Rekao je kako je prelaskom s nacionalnog na EU sufinanciranje Fond  dobio dvojaku ulogu – Sektor za energetsku učinkovitost je bio stručna pomoć i partner prijaviteljima koji su se prijavljivali na javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada, odnosno odgojno-obrazovnih institucija. Vrlo važnu ulogu u provedbi projekata ima i fondovo Posredničko tijelo razine 2 koji provodi evaluaciju te praćenje projekata kojim je odobreno sufinanciranje. „S obzirom da su neki prijašnji pilot projekti, koji su se pripremali bez pomoći Fonda imali relativno nizak postotak prolaznosti i iskorištenja EU sredstava, postotak od preko 95% uspješno odobrenih projekata koji su pripremani uz stručnu pomoć Fonda daje nam za pravo da se etabliramo kao institucija koja je nezaobilazna karika u uspješnom povlačenju EU sredstava. Siguran sam da će Fondovo znanje i iskustvo na prethodnim EU natječajima biti svojevrsno jamstvo za uspješnost i ovog programa.“, komentirao je Ponoš.

Potpredsjednik Vlade, ministar Štromar ovom prilikom je istaknuo kako je dobra stvar da će nakon što se uredi zgrada, troškovi energenata - struje, plina i svih goriva biti manji nego prije obnove i onda će nositelji te infrastrukturne investicije moći ta sredstva koristiti za neke druge stvari - za poboljšanje komunalne infrastrukture općinama i gradovima, za poboljšanje uvjeta rada u vrtićima i dr.

Također je najavio da će u sljedeće četiri godine biti više od pet milijardi kuna investicija u energetsku učinkovitost, a od toga 2,3 milijarde će biti sredstva Europske unije. "Mislimo da će biti puno posla, posebno za male građevinske tvrtke koje dosad nisu baš imale posla jer su bile kooperanti velikima. Sada će se i oni moći javiti na natječaje u samoj izgradnji i u rekonstrukcijama i moći će tu dobiti kvalitetne cijene i dobro platiti svoje radnike", istaknuo je.

U okviru ovog Poziva 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15.1.2018., a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Ministrica Žalac rekla je da se za obnovu zgrada javnog sektora jedinice lokalne i regionalne samouprave čim potpišu ugovor mogu javiti njihovom fondu za sufinanciranje gdje im mogu dati još do 80 posto njihovih troškova.

U sklopu konferencije, voditeljica projekata energetske obnove u zgradarstvu u Fondu Jasmina Smokvina je prezentirala stručnu podršku koju će Sektor za energetsku učinkovitost FZOEU pružati prijaviteljima koji svoje projekte žele kandidirati na ovaj javni poziv. Još jednom je naglasila visok postotak prihvaćenih projekata na ranijim EU pozivima, što će sigurno biti jamstvo uspješnosti i za daljnje povlaćenje sredstava iz Europskog fonda za Regionalni razvoj.

* INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira informativne radionice za potencijalne Prijavitelje u sklopu Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.  Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima iz tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne (regionalne) samouprave, javnih ustanova ili ustanova, vjerskih zajednica i udruga s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom (dva predstavnika/zaposlenika po potencijalnom prijavitelju), a održavat će se u Velikoj dvorani Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulice Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb.

VIŠE INFORMACIJA

Melita Franjević, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
PDF 645.68 kB
Ines Anrdroić Brajčić, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja: Energetska obnova zgrada iz ESI fondova
PDF 3.27 MB
Kornelija Pintarić, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja: Energetska obnova zgrada javnog sektora - postupak dodjele i prijava
PDF 1.09 MB
Maja Ciglar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Novi sustav eFondovi - postupak prijave u e-koheziju
PDF 608.18 kB
Dr.sc. Julije Domac, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Iskustva korisnika u provedbi projekata energetske obnove
PDF 3.69 MB
Jasmina Smokvina, dipl.ing.arh., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Energetska obnova zgrada javnog sektora - stručna podrška
PDF 1.36 MB
Josip Pavković, Hrvatske banka za obnovu i razvitak: Financijski instument 'ESIF krediti za eneregetsku učinkovitost'
PDF 1.37 MB